Štatistické údaje o mojej zbierke

Štatistické údaje o zbierke sú oficiálne údaje,
ktoré každý rok uvádzam aj do Celoštátnych prehľadov zbierok
so stavom k 31.12.
Druh zbierky 2006 2007 2008 2009
Etikety 171 584 173 549 177 123 187 243
Poháre 531 643 729 735
Keramické poháre 20 22 25 26
PVC poháre 00 00 00 23
Korunkové uzávery 3 520 3 550 3 550 3 550
Fľaše 312 373 780 821
Plechovky 436 452 697 735
Tácky 1 720 1 750 1 780 1 780
Súdky 39 45 51 54
Otvárače 145 220 267 271
Modely kamiónov 104 208 225 226
Modely žel.vagónov 0 6 9 9
Literatúra 24 38 43 44
Kalendáriky 1 125 1 310 1 806 2 036
Pohľadnice 211 230 404 445
Perá 353 407 563 575
Pivné rozetky 125 152 152 418
Účtenky 133 157 326 331
Výčapné plakety 40 52 99 105
Stojany na tácky 97 125 160 176
Popolníky 57 69 86 88
Zapaľovače 104 136 204 209
Prívesky 12 21 35 42
Podnosy 22 32 47 51
Hracie karty 42 50 58 61
Zápalky 22 29 48 59
Obrusy 8 14 20 22
Čapice 50 58 81 87
Tričká 45 53 87 91
Sudové čelá 7 8 8 8
Igelitové tašky 55 63 82 87
Vizitky 173 192 292 342
Svetelné reklamy-foto 20 122 205 244
Darčekové balenia 00 12 15 22
Zástery 3 3 4 5
Kravaty 1 2 4 5
Nástenné hodiny> 1 2 3 3
Telefónne karty 00 6 6 12
Šnúrky na mobil 00 10 14 19